[ - Collapse All ]
Akonto  

Akọn|to das; -s, ...ten u. -s <it.>: (bes. österr.) Anzahlung
Akonto  

Akọn|to, das; -s, ...ten u. -s [↑ a conto] (österr., schweiz.): Anzahlung: ein A. leisten.
Akonto  

Akọn|to, das; -s, Plur. ...ten und -s <ital.> (österr., schweiz. für Anzahlung)
Akonto  

Akọn|to, das; -s, ...ten u. -s [↑ a conto] (österr., schweiz.): Anzahlung: ein A. leisten.
Akonto  

n.
<[-'--]> A'kon·to <n.; -s, -s od. -ten; bes. österr.> Anzahlung; → a. a conto
[Akon·to]
[Akontos, Akonten, Akonti]