[ - Collapse All ]
anflehen  

ạn|fle|hen <sw. V.; hat>: sich flehend an jmdn. wenden, eine flehentliche Bitte an jmdn. richten: Gott a.; jmdn. weinend [um Hilfe] a.; ich flehe dich an, geh nicht fort!
anflehen  

ạn|fle|hen
anflehen  

beschwören, bestürmen, flehen, flehentlich/inständig bitten; (abwertend): anwinseln, winseln; (veraltet): obsekrieren.
[anflehen]
[flehe an, flehst an, fleht an, flehen an, flehte an, flehtest an, flehten an, flehtet an, flehest an, flehet an, fleh an, angefleht, anflehend]
anflehen  

ạn|fle|hen <sw. V.; hat>: sich flehend an jmdn. wenden, eine flehentliche Bitte an jmdn. richten: Gott a.; jmdn. weinend [um Hilfe] a.; ich flehe dich an, geh nicht fort!
anflehen  

[sw.V.; hat]: sich flehend an jmdn. wenden, eine flehentliche Bitte an jmdn. richten: Gott a.; jmdn. weinend [um Hilfe] a.; ich flehe dich an, geh nicht fort!
anflehen  

anflehen, appellieren, aufrufen, erflehen, flehen, inständig bitten
[appellieren, aufrufen, erflehen, flehen, inständig bitten]
anflehen  

v.
<V.t.; hat> flehend, inständig bitten; ich flehe dich an: tu es nicht; jmdn. um Hilfe ~
['an|fle·hen]
[flehe an, flehst an, fleht an, flehen an, flehte an, flehtest an, flehten an, flehtet an, flehest an, flehet an, fleh an, angefleht, anflehend]