[ - Collapse All ]
Apodiktik  

Apo|dịk|tik die; - <gr.-lat.>: (Philos.) die Lehre vom Beweis
Apodiktik  

n.
A·po'dik·tik <f. 20; unz.; Philos.> Lehre vom Beweis; keinen Widerspruch duldende Darstellungsweise [zu grch. apodeiknynai „aufzeigen“]
[Apo'dik·tik,]
[Apodiktiken]