[ - Collapse All ]
Apostolikum,  

das; -s (Theol.): Apostolisches Glaubensbekenntnis.