[ - Collapse All ]
Arbeitnehmerseite,  

die [o.Pl.]: vgl. Arbeitgeberseite.