[ - Collapse All ]
aromatisieren  

aro|ma|ti|sie|ren <nlat.>: mit Aroma versehen
aromatisieren  

aro|ma|ti|sie|ren <sw. V.; hat>: mit Aroma versehen: Tabak, Tee a.
aromatisieren  

aro|ma|ti|sie|ren (mit Aroma versehen)
aromatisieren  

aro|ma|ti|sie|ren <sw. V.; hat>: mit Aroma versehen: Tabak, Tee a.
aromatisieren  

[sw.V.; hat]: mit Aroma versehen: Tabak, Tee a.
aromatisieren  

v.
a·ro·ma·ti'sie·ren <V.t.; hat> mit Aroma versehen
[aro·ma·ti'sie·ren,]
[aromatisiere, aromatisierst, aromatisiert, aromatisieren, aromatisierte, aromatisiertest, aromatisierten, aromatisiertet, aromatisierest, aromatisieret, aromatisier, aromatisiert, aromatisierend]