[ - Collapse All ]
ASU  

ASU = Abgassonderuntersuchung.
ASU  

ASU, die; - = Abgassonderuntersuchung (früher; vgl. AU)
ASU  

ASU = Abgassonderuntersuchung.
ASU  

= Abgassonderuntersuchung.
ASU  

<Abk. für> Abgassonderuntersuchung
[ASU]