[ - Collapse All ]
Atonon  

Ato|non das; -s, ...na <gr.>: unbetontes Wort (↑ Enklitikon od. ↑ Proklitikon)
Atonon  

n.
'A·to·non <n.; -s, -na> unbetontes, verkürztes Wort, das sich an ein vorhergehendes od. folgendes, betontes Wort anlehnt, z.B. „können S'“ statt „können Sie“ [<grch. a „nicht“ + tonos „Spannung, Spannkraft“]
['Ato·non,]
[Atonons, Atona]