[ - Collapse All ]
Charis  

Cha|ris ['ça:rɪs, auch: 'çarɪs] die; -, ...riten <gr.>:

1.(ohne Plural) Anmut.


2.(meist Plural) Göttin der Anmut
Charis  

Cha|ris ['ça:rɪs], die; -, ...iten:

1.<meist Pl.> (griech. Myth.) Göttin der Anmut.


2.<o. Pl.> (bildungsspr.) Anmut.
Charis  

Cha|ris ['ça(:)...], die; -, ...iten meist Plur. <griech.> (eine der griech. Göttinnen der Anmut [Aglaia, Euphrosyne, Thalia])
Charis  

Cha|ris ['ça:rɪs], die; -, ...iten:

1.<meist Pl.> (griech. Myth.) Göttin der Anmut.


2.<o. Pl.> (bildungsspr.) Anmut.
Charis  

['?:], die; -, ...iten: 1. [meist Pl.] (griech. Myth.) Göttin der Anmut. 2. [o.Pl.] (bildungsspr.) Anmut.