[ - Collapse All ]
Christeeleison  

Chris|te|elei|son ['krɪste|e'lai̮zɔn, auch: ...e'le:i...], das; -s, -s: Bittruf [als Teil der Messe].
Christeeleison  

Chris|te|elei|son ['krɪste|e'lai̮zɔn, auch: ...e'le:i...], das; -s, -s: Bittruf [als Teil der Messe].