[ - Collapse All ]
Christianitas  

Chris|ti|a|ni|tas die; -: Christlichkeit als Geistes- u. Lebenshaltung