[ - Collapse All ]
chromatisieren  

chro|ma|ti|sie|ren <gr.-nlat.>: chromatieren
chromatisieren  

v.
<[kro-] V.t.; hat; Chem.; Tech.> = chromatieren
[chro·ma·ti'sie·ren]
[chromatisiere, chromatisierst, chromatisiert, chromatisieren, chromatisierte, chromatisiertest, chromatisierten, chromatisiertet, chromatisierest, chromatisieret, chromatisier, chromatisiert, chromatisierend]