[ - Collapse All ]
Chronika  

Chro|ni|ka die (Plural): ↑ Chronik (2)
Chronika  

Chro|ni|ka <Pl.>: Bücher der Chronik (2) .
Chronika  

Chro|ni|ka Plur. (Geschichtsbücher des A._T.)
Chronika  

Chro|ni|ka <Pl.>: Bücher der Chronik (2).
Chronika  

[Pl.]: zwei Bücher der Chronik (2).
Chronika  

n.
<['kro:-] Pl.> die beiden jüngsten Geschichtsbücher des AT; die Bücher der ~
[Chro·ni·ka]