[ - Collapse All ]
Dakka  

Dạk|ka: ↑ Dhaka .
Dakka  

Dạk|ka vgl. Dhaka
Dakka  

Dạk|ka: ↑ Dhaka.