[ - Collapse All ]
degeneriert  

verkümmert, zurückgebildet; (bildungsspr.): dekadent; (oft abwertend): entartet, missraten, verfallen, verkommen, zurückgeblieben.
[degeneriert]
[degenerierter, degenerierte, degeneriertes, degenerierten, degeneriertem, degenerierterer, degeneriertere, degenerierteres, degenerierteren, degenerierterem, degeneriertester, degenerierteste, degeneriertestes, degeneriertesten, degeneriertestem]
degeneriert  

degeneriert, korrupt (fachsprachlich)
[korrupt]