[ - Collapse All ]
diametrisch  

dia|me|t|risch <gr.>: dem Durchmesser entsprechend
diametrisch  

dia|me|t|risch (dem Durchmesser entsprechend)
diametrisch  

adj.
di·a'me·trisch <auch> di·a'met·risch <Adj.> dem Durchmesser entsprechend, auf den Durchmesser bezüglich [ Diameter]
[dia'me·trisch,]
[diametrischer, diametrische, diametrisches, diametrischen, diametrischem, diametrischerer, diametrischere, diametrischeres, diametrischeren, diametrischerem, diametrischester, diametrischeste, diametrischestes, diametrischesten, diametrischestem]