[ - Collapse All ]
Dinar,  

der; -s, -e [aber: 10 Dinar] [serbokroat. dinar, arab. dinar [ griech. den¨¢rion = röm. Denar [ lat. denarius, Denar]: Währungseinheit in Jugoslawien (100 Para), Algerien (100 Centimes), Irak (1000 Fils), Jordanien (1000 Fils), Kuwait (1000 Fils), Libyen (1000 Dirham), Tunesien (1000 Millimes), Iran (1/100 Rial).