[ - Collapse All ]
Dingi  

Dịn|gi das; -s, -s <Hindi-engl.>:
a)kleines Sportsegelboot;

b)kleinstes Beiboot auf Kriegsschiffen
Dingi  

Dịn|gi, das; -s, -s [engl. dinghy < Hindi ḍīṅgī="kleines" Boot]:

1.kleines Beiboot.


2.kleines Segelboot.
Dingi  

Dịn|gi, das; -s, -s <Hindi> (kleines Beiboot)
Dingi  

Dịn|gi, das; -s, -s [engl. dinghy < Hindi ḍīṅgī="kleines" Boot]:

1.kleines Beiboot.


2.kleines Segelboot.
Dingi  

n.
<n. 15> kleines Beiboot für zwei oder drei Mann [<Bengali dingi]
['Din·ghi,'Din·gi]
[Dingis, Dinghi]