[ - Collapse All ]
DJ  

DJ ['di:d͜ʒeɪ] der; -[s], -s: kurz für ↑ Diskjockey
DJ  

DJ ['di:dʒeɪ], der; -[s], -s: kurz für ↑ Discjockey .
DJ  

DJ ['di:d͜ʒe:], der; -[s], -s <engl.> = Discjockey
DJ  

DJ ['di:dʒeɪ], der; -[s], -s: kurz für ↑ Discjockey.
dJ  

[':], der; -[s], -s: kurz für Discjockey.= dieses Jahres; der Jüngere.
dJ  

<['di:dʒɛi] m. 6; kurz für> Diskjockei [engl.]
[DJ]<Abk. für> der Jüngere; dieses Jahres
[d.J.]