[ - Collapse All ]
Equipe  

Equipe [e'ki:p, e'kɪp] die; -, -n: ausgewählte Mannschaft, Team (bes. [Reit]sport)
Equipe  

Equipe [e'ki:p, e'kɪp], die; -, -n [...pn̩; frz. équipe, zu: équiper, ↑ equipieren ] (bes. [Reit]sport): ausgewählte Mannschaft; Team: die deutsche E.; die E. der Springreiter.
Equipe  

Equi|pe [e'ki:p, auch e'kɪp, schweiz. e'kipə], die; -, -n ([Reiter]mannschaft, [Arbeits]team)
Equipe  

Equipe [e'ki:p, e'kɪp], die; -, -n [...pn̩; frz. équipe, zu: équiper, ↑ equipieren] (bes. [Reit]sport): ausgewählte Mannschaft; Team: die deutsche E.; die E. der Springreiter.
Equipe  

[eki:p, '], die; -, -n [...pn; frz. ¨¦quipe, zu: ¨¦quiper, equipieren] (bes. [Reit]sport): ausgewählte Mannschaft; Team: die deutsche E.; die E. der Springreiter.
Equipe  

n.
E·qui·pe <[e'kipə] f. 19; Sp.> Reitermannschaft; <österr.> ausgewählte Mannschaft für einen Wettkampf; <schweiz.> Sportsmannschaft, Künstlergruppe [<frz. équipe „Trupp, Mannschaft“]
[Equi·pe,]
[Equipen]