[ - Collapse All ]
Fioritur  

Fi|o|ri|tur, die; -, -en meist Plur. (svw. Fiorette)
Fioritur  

n.
Fi·o·ri'tur <f. 20; Mus.> Verzierung beim Kunstgesang, z.B. Koloratur, Triller [<ital. fioriture; zu fiorire „blühen“ u. fiore „Blume“]
[Fio·ri'tur,]
[Fiorituren]