[ - Collapse All ]
gegriffen  

ge|grịf|fen: ↑ greifen .
gegriffen  

ge|grịf|fen vgl. greifen
gegriffen  

ge|grịf|fen: ↑ greifen.
gegriffen  

adj.
greifen
[ge'grif·fen]
[gegriffener, gegriffene, gegriffenes, gegriffenen, gegriffenem, gegriffenerer, gegriffenere, gegriffeneres, gegriffeneren, gegriffenerem, gegriffenester, gegriffeneste, gegriffenestes, gegriffenesten, gegriffenestem]