[ - Collapse All ]
Gottseibeiuns  

Gott|sei|bei|uns, der; - (verhüll.): Teufel.
Gottseibeiuns  

Gott|sei|bei|uns [ auch ...'zai̮...], der; - (verhüllend für Teufel)
Gottseibeiuns  

Gott|sei|bei|uns, der; - (verhüll.): Teufel.
Gottseibeiuns  

interj.
<auch> Gott-sei-'bei-uns <Betonung a. [-'---] m.; -; unz.; verhüllend für> Teufel; der leibhaftige ~
[Gott·sei'bei·uns,]