[ - Collapse All ]
Hartmonat  

Hạrt|mo|nat, Hạrt|mond, der [mhd. hertemānōt, ahd. hertimānōd, zu ↑ hart in der Bed. »hart gefroren«] (veraltet): Januar (auch: November, Dezember).
[Hartmond]
Hartmonat  

Hạrt|mo|nat, Hạrt|mond (alte Bez. für Januar [auch für November od. Dezember])
[Hartmond]
Hartmonat  

Hạrt|mo|nat, Hạrt|mond, der [mhd. hertemānōt, ahd. hertimānōd, zu ↑ hart in der Bed. »hart gefroren«] (veraltet): Januar (auch: November, Dezember).
[Hartmond]