[ - Collapse All ]
hintun  

hịn|tun <unr. V.; hat> (ugs.): an eine bestimmte Stelle legen, stellen usw.; vgl. hin (5) : wo soll ich das Buch h.?; wo soll ich ihn bloß h. (woher kenne ich ihn bloß)?
hintun  

hịn|tun (ugs.)
hintun  

hịn|tun <unr. V.; hat> (ugs.): an eine bestimmte Stelle legen, stellen usw.; vgl. hin (5): wo soll ich das Buch h.?; wo soll ich ihn bloß h. (woher kenne ich ihn bloß)?
hintun  

[unr.V.; hat] (ugs.): an eine bestimmte Stelle legen, stellen usw.; vgl. hin (II): wo soll ich das Buch h.?; Ü wo soll ich ihn bloß h. (woher kenne ich ihn bloß)?
hintun  

v.
<V.t. 267; hat; umg.> an einen bestimmten Platz setzen, stellen, legen; wo soll ich die Gläser ~?
['hin|tun]
[tue hin, tust hin, tut hin, tun hin, tat hin, tatst hin, taten hin, tatet hin, tuest hin, tuen hin, tuet hin, täte hin, tätest hin, täte, täten hin, tätet hin, tu hin, hingetan, hintuend, hinzutun]