[ - Collapse All ]
Ingwäonen  

Ing||o|nen <Pl.>: Kultgemeinschaft westgermanischer Stämme.
Ingwäonen  

Ing|wä|o|nen Plur. (Kultgemeinschaft westgermanischer Stämme)
Ingwäonen  

Ing||o|nen <Pl.>: Kultgemeinschaft westgermanischer Stämme.
Ingwäonen  

[Pl.]: Kultgemeinschaft westgermanischer Stämme.