[ - Collapse All ]
Kilim  

Ki|lim vgl. Kelim
Kilim  

Ki|lim: ↑ Kelim .
Kilim  

Ki|lim: ↑ Kelim.
Kilim  

n.
<m. 6> = Kelim
['Ki·lim]
[Kilims]