[ - Collapse All ]
Kilobit  

Ki|lo|bịt das; -[s], -[s]: (EDV) Einheit von 1 024 ↑ Bit (210 Bit); Zeichen: kBit
Kilobit  

Ki|lo|bịt [auch: 'ki:lo...], das (EDV): Einheit von 1 024 Bit (Zeichen: kBit).
Kilobit  

Ki|lo|bit (EDV Einheit von 1 024 Bit; Zeichen kbit, Kbit, KBit)
Kilobit  

Ki|lo|bịt [auch: 'ki:lo...], das (EDV): Einheit von 1 024 Bit (Zeichen: kBit).