[ - Collapse All ]
Kretschmer  

Krẹtsch|mer der; -s, -: (landsch.) Wirt
Kretschmer  

Krẹtsch|mer, der; -s, - (ostmitteld. für Wirt)
Kretschmer  

n.
<m. 3; ostmdt.> Gastwirt [<ostmdt. krecimer „Wirt“; wend. korčmar, tschech. krčmář, poln. karczmarz „Schankwirt“; Kretscham]
['Kretsch·mar,'Kretsch·mer]
[Kretschmers, Kretschmern, Kretschmar]