[ - Collapse All ]
Kyrieleis  

Ky|ri|eleis <Interj.>: Kyrie eleison!
Kyrieleis  

Ky|ri|eleis <Interj.>: Kyrie eleison!
Kyrieleis  

[Interj.]: Kyrie eleison!
Kyrieleis  

n.
Ky·ri·e'leis <n.; -; unz.; kurz für> Kyrie eleison!
[Ky·rie'leis,]
[Kyrieleises, Kyrieleise]