[ - Collapse All ]
Liberté  

Li|ber|té [...'te:] die; -: Freiheit (Schlagwort der Französischen Revolution); vgl. Egalité, Fraternité
Liberté  

Li|ber|té, Éga|li|té, Fra|ter|ni|[libεr'te, egali'te, fratεrni'te; frz.]: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit (Losungsworte der Französischen Revolution).
[Égalité]
Liberté  

Li|ber|té, Éga|li|té, Fra|ter|ni|[libεr'te, egali'te, fratεrni'te; frz.]: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit (Losungsworte der Französischen Revolution).
[Égalité]