[ - Collapse All ]
Liesch  

Liesch, das; -[e]s (eine Grasgattung)
Liesch  

n.
<m.; -(e)>s; unz. 'Lie·sche <f. 19; unz.; volkstüml. Bez. für> verschiedene Pflanzen; Teichbinse, Gelbe Schwertlilie, Kalmus, Riedgräser, Wasserschwaden [<ahd. lesc, lisca <lat. lisca „Riedgras“]
[Liesch]
[Liesches, Liesche]