[ - Collapse All ]
märken  

mạ̈r|ken <sw. V.; hat> (österr.): zeichnen (2) .
märken  

mạ̈r|ken (österr. für mit einer Märke versehen)
märken  

mạ̈r|ken <sw. V.; hat> (österr.): zeichnen (2).
märken  

[sw. V.; hat] (österr.): zeichnen (2).
märken  

v.
<V.t.; hat; österr.> mit einer Marke versehen
['mär·ken]
[märke, märkst, märkt, märken, märkte, märktest, märkten, märktet, märkest, märket, märk, gemärkt, märkend]