[ - Collapse All ]
Märtyrertod  

Mạ̈r|ty|rer|tod, der: Tod als Märtyrer[in]: den M. erleiden.
Märtyrertod  

Mạ̈r|ty|rer|tod, kath. Kirche auch Mạr|ty|rer|tod
[Martyrertod]
Märtyrertod  

Mạ̈r|ty|rer|tod, der: Tod als Märtyrer[in]: den M. erleiden.
Märtyrertod  

n.
<m. 1; unz.> Tod als Märtyrer; den ~ sterben, erleiden
['Mär·ty·rer·tod]
[Märtyrertodes, Märtyrertods, Märtyrertode, Märtyrertoden]