[ - Collapse All ]
Mia  

Mia. = Milliarde[n].
Mia  

Mia (w. Vorn.)

Mia., Md., Mrd. = Milliarde[n]
[Md.]
Mia  

Mia. = Milliarde[n].
Mia  

= Milliarde[n].
Mia  

<Abk. für> Milliarde(n)
[Mia.]