[ - Collapse All ]
Mme  

Mme. <schweiz. (nach frz. Regel) meist ohne Punkt> = Madame.
Mme  

Mme., schweiz. meist Mme = Madame
[Mme]
Mme  

Mme. <schweiz. (nach frz. Regel) meist ohne Punkt> = Madame.
Mme  

[schweiz. (nach frz. Regel) meist ohne Punkt]= Madame.