[ - Collapse All ]
MV  

MV = Megavolt.
MV  

MV = Megavolt
MV  

MV = Megavolt.
mv  

= Megavolt.= mezza voce.
mv  

<Zeichen für> Megavolt
[MV]<Abk. für ital.> mezza voce
[m.v.]