[ - Collapse All ]
O-Ton  

O-Ton vgl. Originalton
[OTon]
O-Ton  

O-Ton, der (Jargon): Originalton: die Einblendung war O.
[OTon]
O-Ton  

O-Ton = Originalton
[OTon]
O-Ton  

O-Ton, der (Jargon): Originalton: die Einblendung war O.
[OTon]
O-Ton  

O-Ton, Original-Ton
[Original-Ton]
O-Ton  

<m. 1u; unz.; kurz für> Originalton
['O-Ton]
[/O /Ton]