[ - Collapse All ]
Ornithogamie  

Or|ni|tho|ga|mie: Ornithophilie
Ornithogamie  

n.
<f. 19; Bot.> = Ornithophilie [<grch. ornis „Vogel“ + gamein „heiraten“]
[Or·ni·tho·ga'mie]
[Ornithogamien]