[ - Collapse All ]
Perchloräthylen  

Per|chlor|äthy|len das; -, -s <lat.; gr.-nlat.>: ein Lösungsmittel, bes. für Fette u. Öle
Perchloräthylen  

Per|chlor|äthy|len, (chem. fachspr.:) Per|chlor|ethy|len, das; -s (Chemie): Lösungsmittel bes. für Fette u. Öle.
[Perchlorethylen]
Perchloräthylen  

Per|chlor|äthy|len (Chemie ein Lösungsmittel bes. für Fette u. Öle); vgl. Äthylen und 2Per
Perchloräthylen  

Per|chlor|äthy|len, (chem. fachspr.:) Per|chlor|ethy|len, das; -s (Chemie): Lösungsmittel bes. für Fette u. Öle.
[Perchlorethylen]
Perchloräthylen  

Per·chlor·ä·thy'len <[-klo:r-] n. 11> = Tetrachloräthylen
[Per·chlor·äthy'len,]