[ - Collapse All ]
Piko  

Pi|ko..., Pi|co... <ital.> (ein Billionstel einer Einheit; Zeichen p; vgl. Pikofarad)
Piko  

<Zeichen: p; vor Maßeinheiten> ein Billionstel der betreffenden Grundeinheit, z.B. ein pF (Pikofarad) = 10-12 Farad = 1 Billionstel Farad [<ital. <span. pico „ein bisschen“]
[Pi·ko…]