[ - Collapse All ]
Pyrexie  

Py|r|e|xie die; -, ...ien: (Med.) Fieber[anfall]
Pyrexie  

Py|re|xie, die; -, -n [zu griech. pỹr (↑ pyro- , Pyro-) u. échein = haben] (Med.): Fieber[anfall].
Pyrexie  

Py|r|e|xie, die; -, ...ien (Fieber[anfall])
Pyrexie  

Py|re|xie, die; -, -n [zu griech. pỹr (↑ pyro-, Pyro-) u. échein = haben] (Med.): Fieber[anfall].
Pyrexie  

n.
<[--'-]> Pyr·e'xie <auch> Py·re'xie <f. 19> Fieberanfall [zu grch. pyressein „fiebern“; zu pyr „Feuer“]
[Pyr·exie]