[ - Collapse All ]
Rangiergleis  

Ran|gier|gleis, das: Gleis zum Rangieren (1) .
Rangiergleis  

Ran|gier|gleis
Rangiergleis  

Ran|gier|gleis, das: Gleis zum Rangieren (1).
Rangiergleis  

n.
<[raŋ'ʒi:r-] od. [rã'ʒi:r-] n. 11> Gleis zum Rangieren
[Ran·gier·gleis]
[Rangiergleises, Rangiergleise, Rangiergleisen]