[ - Collapse All ]
Sanctitas  

Sạnc|ti|tas die; -: Heiligkeit (Titel des Papstes)
Sanctitas  

Sạnc|ti|tas, die; - <,,Heiligkeit``> (Titel des Papstes)