[ - Collapse All ]
sekkieren  

sek|kie|ren: (österr., sonst veraltet)
a)belästigen, quälen;

b)necken
sekkieren  

sek|kie|ren (österr. für quälen, belästigen)
sekkieren  

v.
<V.t.; hat; veraltet; noch österr.> belästigen, plagen [<ital. seccare]
[sek'kie·ren]
[sekkiere, sekkierst, sekkiert, sekkieren, sekkierte, sekkiertest, sekkierten, sekkiertet, sekkierest, sekkieret, sekkier, sekkiert, sekkierend]