[ - Collapse All ]
Shaker  

Sha|ker ['∫e:kɐ] der; -s, -: Mixbecher, bes. für alkoholische Getränke
Shaker  

Sha|ker ['∫eɪkɐ], der; -s, - [engl. shaker]: Mixbecher.
Shaker  

Sha|ker, der; -s, - (Mixbecher)
Shaker  

Sha|ker ['∫eɪkɐ], der; -s, - [engl. shaker]: Mixbecher.
Shaker  

['], der; -s, - [engl. shaker]: Mixbecher.
Shaker  

<['ʃɛikə(r)] m. 3> Mischbecher für alkohol. Getränke [zu engl. shake „schütteln“]
[Sha·ker]