[ - Collapse All ]
Speech  

Speech [spi:t̮] der; -es, -e u. -es [...ɪs] <engl.>: (selten) Rede, Ansprache
Speech  

Speech [spi:tt∫̮], der; -es, -e u. -es u. die; -, -e u. -es [...ɪs; engl. speech] (selten): Rede, Ansprache: einen kleinen/eine kleine S. halten.
Speech  

Speech [spi:t̮], der; -es, Plur. -e und -es [...is] <engl.> (Rede)
Speech  

Ansprache, Beitrag, Darlegung, Darstellung, Erläuterung, Erörterung, Rede, Referat, Vortrag.
[Speech]
Speech  

Speech [spi:t̮], der; -es, -e u. -es u. die; -, -e u. -es [...ɪs; engl. speech] (selten): Rede, Ansprache: einen kleinen/eine kleine S. halten.
Speech  

[:], der; -es, -e u. -es u. die; -, -e u. -es [...; engl. speech] (selten): Rede, Ansprache: einen kleinen/eine kleine S. halten.
Speech  

<[spi:tʃ] m. 1; Pl. -es> Rede, Ansprache [engl., „Sprache, Rede“; zu speak „sprechen“]
[Speech]