[ - Collapse All ]
Staatspolitik  

Staats|po|li|tik, die: Politik des Staates.
Staatspolitik  

Staats|po|li|tik, die; -
Staatspolitik  

Staats|po|li|tik, die: Politik des Staates.