[ - Collapse All ]
tagein  

tag|ein <Adv.>: ↑ tagaus .
tagein  

tag|ein vgl. tagaus
tagein  

tag|ein <Adv.>: ↑ tagaus.
tagein  

Adv.: tagaus.
tagein  

adv.
jeden Tag, immerzu
[tagaus, tagein]

adv.
<Adv.> tagaus
[tag'ein]