[ - Collapse All ]
Taglohn  

Tag|lohn usw. (südd., österr., schweiz.): ↑ Tagelohn usw.
Taglohn  

Tag|lohn vgl. Tag...
Taglohn  

Tag|lohn usw. (südd., österr., schweiz.): ↑ Tagelohn usw.
Taglohn  

usw. (südd., österr., schweiz.): Tagelohn usw.
Taglohn  

n.
<m. 1u; oberdt.> = Tagelohn
['Tag·lohn]
[Taglohnes, Taglohns, Taglohne, Taglöhne, Taglöhnen]